Stichting

Zeillogger

Balder

De Stichting is opgericht op 10 mei 2010 met als doel de VL.92 Balder te behouden als cultureel varend erfgoed voor de Nederlandse visserij en de stad Vlaardingen.

De start

In eerste instantie is een technische beoordeling van het schip gemaakt. Ook zijn de wettelijke eisen ten aanzien van het varen met een historisch vaartuig geïnventariseerd. Uitgangspunt hierbij was zoveel mogelijk voldoen aan authenticiteit en duurzaamheid; dit alles binnen de hiervoor geldende wettelijke regels en beschikbare financiën.

Het schip heeft haar ligplaats bij het Museum Vlaardingen en moet voor een groot publiek toegankelijk zijn. Ook worden ter promotie van het Museum en de stad Vlaardingen evenementen in het land bezocht en wordt gelegenheid geboden met het schip korte (zeil/vaar)tochten te maken.

  

De Stichting Zeillogger Balder is een ANBI Gecertificeerde Organisatie.

Vanuit de belastingdienst zijn wij verplicht de  informatie te vermelden op deze pagina, hiermee voldoen wij aan deze verplichting.

 

 

Het bestuur

Per 1 juli 2024:

Leo Verhart – Voorzitter/Penningmeester

Philip Rijkuiter – Techniek/Varen

Vacant       – Media & Externe relaties/

Vacant         -Secretaris

Vrijwilligers

In verschillende discipliines zorgen de vrijwillgers ieder op hun beurt dat de VL.92 Balder operationeel blijft.

Er zijn altijd vrijwilligers nodig! Heeft u belangstelling? Informeer naar de vele mogelijkheden.

Secretariaat

Postadres:
Museum Vlaardingen
Westhavenkade 54
3131 AG Vlaardingen

secretaris@zeilloggerbalder.com

ANBI

Naam instelling:

Stichting Zeillogger Balder

  • ANBI nummer    75810
  • RSIN nummer     8224 79 655
  • K.v.K. nummer   24496005
  • IBAN      NL84ABNA0551907223
  • BIC         ABNANL2A

Beschermheer:

De heer Bert Wijbenga – Van Nieuwenhuizen, burgemeester van Vlaardingen.

Doel van de SZB:

Het bewaren van een belangrijk object binnen het Nederlands varend erfgoed, de zeilende haringlogger VL.92 Balder.

 

Jaarverslagen.

SZB Jaarverslag 2023

SZB-Jaarverslag-2022

Financieel verslag
Financiële verantwoording wordt afgelegd jaarlijks aan de Raad van Toezicht van Museum Vlaardingen. Het financieel jaarverslag is opgenomen in de jaarverslagen.

Beloningsbeleid:
De SZB is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet.
In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed.

De enige varende zeillogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Contact

Secretariaat.

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

 secretaris@zeilloggerbalder.com

Contact