Stichting

Zeillogger

Balder

Vacatures vrijwilligers

De Stichting Zeillogger Balder ( SZB ) heeft tot doel het behouden van het maritiem erfgoed, de historische ruim 100 jaar oude zeillogger VL.92 Balder. Om dit doel te bereiken zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hierbij kunnen ondersteunen.

De Stichting Zeillogger Balder draait geheel op vrijwilligers  en draagt zorg voor  opleidingen en begeleiding hiervan.
De Balder heeft haar vaste ligplaats aan de Westhavenkade te Vlaardingen voor het Museum Vlaardingen.

Bestuursleden voor de Stichting Zeillogger Balder.

De Stichting Zeillogger Balder is op zoek naar bestuursleden voor diverse functies. Het bestuur bestaat uit 5 personen met een onderlinge taakverdeling. De vacante functies zijn op dit moment  penningmeester en algemene zaken. Naast de twee genoemde functies is er ook een bestuurslid Technische zaken/Varen en Externe relaties Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie in de breedste zin van het woord. De stichting heeft de VL. 92 Balder in bruikleen van Museum Vaardingen maar voert hierin een eigen beleid en verantwoording. Uiteraard vindt er regelmatig overleg plaats met de eigenaar en wordt deze d.m.v. schriftelijke rapportage waaronder het verplichte jaarverslag op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de stichting. Het bestuur vergadert ca. 8 keer per jaar.  Het bestuur wordt ondersteund door diverse commissies welke bestaan uit vrijwilligers. De stichting heeft geen leden.

 

Schipper voor de VL.92 Balder.

De SZB is op zoek naar schippers welke bereid zijn om kortdurende of in een enkel geval meerdaagse vaartochten het commando te voeren op ons historische schip de VL. 92 Balder.

Voor het uitoefenen van deze functie is het vereist dat u goed kunt omgaan met de, voornamelijk uit vrijwilligers bestaande, bemanning. Tijdens de vaartochten zullen ook passagiers meevaren waarvoor de schipper verantwoordelijk is.

Om te mogen varen met de VL.92 Balder dient u in het bezit te zijn van Groot Pleziervaarbewijs II en een Marifooncertificaat.

Het vaargebied is voornamelijk binnenvaart, grote rivieren, havengebied Rotterdam en korte kustreizen. Zeilervaring is een pre maar niet direct noodzakelijk.

 

Algemeen Onderhoud van VL.92 Balder.

De SZB zoekt enthousiaste vrijwilligers welke ons willen ondersteunen bij het onderhoud van haar historische zeillogger VL.92 Balder.

Het onderhouden van een historisch schip is veel omvattend en nooit klaar.

Voor deze taak zoeken wij vrijwilligers voor algemeen onderhoud, technisch onderhoud w.o. de machinekamer, metaalbewerking, schilder werkzaamheden, scheepstuigers etc..

De werkzaamheden worden in principe iedere donderdag van 9 tot 4 uitgevoerd. Ook worden de vrijwilligers welke het onderhoud uitvoeren regelmatig gevraagd als bemanningslid tijdens de vaartochten.

Rondleider/Gastheer/vrouw voor VL. 92 Balder.

 

De SZB zoekt rondleiders / gastheren/vrouwen om rondleidingen te verzorgen op haar historische zeillogger VL.92 Balder.

De taak van de rondleider is het verhaal te vertellen van de visserij, de levensloop van het schip en de recentelijk uitgevoerde restauratie.
Voor deze taak zoeken wij mensen die het verhaal kunnen vertellen en op prettige wijze kunnen omgaan met groepen mensen. Uw inzet is voornamelijk gedurende openingstijden van Museum Vlaardingen en met name op de zaterdagen dat het schip voor de kade ligt en het is opengesteld voor een breed publiek. Regelmatig zal het schip naar evenementen gaan in de regio waar ook rondleiders voor nodig zijn. Om deze taak goed te kunnen uitvoeren zult u in het begin meelopen met een ervaren rondleider en krijgt u de beschikking over duidelijke schriftelijke informatie.

De openstelling van het schip is voornamelijk op zaterdag tussen 13 en 16 uur en tijdens evenementen.

De functie gastheer/vrouw bestaat uit het begeleiden van bezoekers aan boord.

Functies.

Staat u functie er niet bij informeer dan toch nog naar de andere mogelijkheden, op diverse gebieden kunnen wij vrijwilligers inzetten.

Aanmelden

Bent u de persoon die affiniteit heeft met eerder genoemde functie(s) en het leuk vindt in een team van enthousiaste vrijwilligers het schip varen neem dan voor meer informatie contact op met de SZB ( secretaris@zeilloggerbalder.com ) of via het contactformulier.

De enige varende zeillogger uit 1912 met als thuishaven Vlaardingen.

VOLG ONS

Contact

Secretariaat.

Westhavenkade 54

3131 AG Vlaardingen

 secretaris@zeilloggerbalder.com

Contact