Op zaterdag 29 april a.s. wordt de tentoonstelling KIJK NOU!? geopend in Museum Vlaardingen.  Vrienden van Museum Vlaardingen maakten een selectie uit voorwerpen die niet vaak te zien zijn omdat ze in de depots van het museum zijn opgeslagen.

De zoektocht leverde verrassende resultaten op.  De opening vindt plaats om 15.00 uur in een feestelijke ambiance. U bent van harte uitgenodigd hier bij aanwezig te zijn.

Mede namens het bestuur van Vereniging Vrienden van Museum Vlaardingen,
Jeanne Hogenboom
directeur Museum Vlaardingen