Update Masten

Update Masten

 

 

Na inspectie is geconstateerd dat de huidige voor en bezaan mast niet herplaatst worden. De conditie is dusdanig dat dit niet meer verantwoord is. De SZB gaat nu onderzoeken wat de mogelijke alternatieven zijn.

Certificering bij werf de Haas R’dam

Certificering bij werf de Haas R’dam

 

De afgelopen twee weken vanaf 18 okt tot 27 okt lag de VL.92 Balder voor certificering (controle van het schip en staand en lopend want) bij de Haas. Vrijdag 28 oktober meerde zij weer af in de haven van Vlaardingen. Helaas nu nog zonder masten, deze zijn tijdelijk opgeslagen om te drogen en ter controle.

 

 

 

Restauratieboek Tweede druk is verschenen

Er is veel belangstelling voor het restauratie boek “een nieuw leven voor een haringlogger”

De tweede druk is inmiddels verkrijgbaar

Dus nog op tijd om als cadeau te geven of te kopen.

Er zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar bij de balie van Museum Vlaardingen en bij Boekhandel t’Keijzerrijk te Maassluis.

 

VL.92 Balder even zonder masten.

VL.92 Balder even zonder masten.

VL.92 Balder even zonder masten.

Oplettende wandelaars langs de Westhavenkade hebben al gesignaleerd dat de VL 92 Balder na een korte periode van afwezigheid zonder masten weer op haar ligplaats is teruggekeerd. De Balder is korte tijd naar scheepswerf de Haas in Rotterdam geweest voor haar 7 jarige periodieke keuring om weer in aanmerking te komen voor een nieuw certificaat. Voor deze her-certificering is het schip drooggezet en worden romp, schroefas en roeren geïnspecteerd.

De masten en overige tuigage vallen buiten dit certificaat maar, mede gezien een aantal recente ongevallen met charter schepen waarbij enige doden waren te betreuren, is geen enkel risico genomen en zijn ook deze geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie, welke middels een hoogwerker is uitgevoerd, konden de masten gewoon blijven staan.

Helaas zijn er een paar kleine beschadigingen geconstateerd waardoor alsnog is besloten tot demontage over te gaan. De masten zijn nu tijdelijk opgeslagen om te laten drogen waarna tot reparatie kan worden overgegaan. Gezien eerder genoemde fatale ongevallen kan je, los van het wel of niet voldoen aan wettelijke eisen, geen enkel risico lopen.

De Stichting Zeillogger Balder, maar uiteraard heel de chartervloot, wachten met spanning af welke eisen er in de toekomst gaan gelden voor dit soort schepen. Het bestuur van de Balder zal, afhankelijk van een verdere beoordeling van de staat waarin de masten zich nu bevinden,moeten beslissen wat de meest efficiënte oplossing is. Gaan de masten gerepareerd worden, aankoop van nieuwe masten en hout of staal.

Gelukkig is het verdere schip, waar wel wettelijke eisen voor gelden, goed gekeurd en kan weer 7 jaar mee.

12 1/2 jaar SZB

12 1/2 jaar SZB

 

18 november 2022 bestaat de Stichting Zeillogger Balder 12 1/2 jaar.

Een bijzonder moment om bij stil te staan.
Alle betrokkenen zoals: vrijwilligers, sponsoren en fondsen onze dank voor de ondervonden ondersteuning.