18 november 2022 bestaat de Stichting Zeillogger Balder 12 1/2 jaar.

Een bijzonder moment om bij stil te staan.
Alle betrokkenen zoals: vrijwilligers, sponsoren en fondsen onze dank voor de ondervonden ondersteuning.