Persbericht – 13 december 2020

Nieuw project: Bezoek de Balder.

Het ene project loopt nog en het volgende project ligt alweer voor ons, het project ‘Bezoek de Balder”. Daarbij gaat het om het digitaal verwerken en registreren van bezoekers aan en bemanning voor de VL.92 Balder.

Met het Themafonds Erfgoedvrijwilligers steunt het Cultuurfonds erfgoedorganisaties via speciale regelingen. Na de succesvolle eerste regeling afgelopen zomer startte vanuit dit themafonds een tweede ondersteunende regeling. Speciaal gericht om het publieksbereik te vergroten d.m.v.  – educatieve middelen, en het digitaliseren van de publieksbegeleiding. Deze regeling is voor erfgoedorganisaties, die grotendeels afhankelijk zijn van de inzet van vrijwilligers.

Als de VL.92 Balder niet onderweg is, ligt het unieke schip afgemeerd langs de kade voor Museum Vlaardingen. Zij is in principe op vaste tijden open voor een bezoek en daarnaast zijn er mogelijkheden om vaartochten te maken. Mede gezien de eerdere ervaringen gaat – op het gebied van het inplannen van meevaren en bezoek veel tijd zitten in de administratieve verwerking van een boeking., Je kunt je voorstellen dat het proces van aanmelden, boeken en het verkrijgen van tickets via geautomatiseerde verwerking efficiënter kan verlopen.  Momenteel zijn we ruim 15 uur bezig met diverse administratieve handelingen Door dit te automatiseren kan dit teruggebracht worden tot max 1 ½ uur. Om dit te realiseren wordt er een  nieuwe website gebouwd waarop bezoeken en vaartochten online geboekt kunnen worden en de verwerking daarvan gelijk wordt vastgelegd.

Evenals onze vorige succesvolle aanvraag had ook deze een korte voorbereidingstijd gezien de datum van de deadline voor het indienen bij  het cultuurfondskort en de aankondiging daarvan. Een 3-tal Vlaardingse bedrijven en 1 van buiten Vlaardingen kregen de gelegenheid om een voorstel te doen voor realisatie op basis van onze ontwerpen.

In oktober 2020 is een aanvraag gedaan voor een financiële bijdrage vanuit het landelijk fonds van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Donderdag 10 dec. ontvingen wij het positieve bericht dat de SZB voor ons project Bezoek de Balder een substantiële bijdrage ontvangt zodat hiermee gestart kan worden in de verwachting dat het in het vaarseizoen van 2021 operationeel zal zijn. Als SZB zijn wij hier natuurlijk zeer blij mee en danken de subsidiegevers voor deze bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Bert Otto, 06 18612669, pr@zeilloggerbalder.com