Op 5 okt. is in het dagelijks bestuur (en de andere bestuurders via een video call)  afscheid genomen van onze voorzitter Leo Verhart, zoals u reeds eerder in de Spil heeft gelezen heeft Leo besloten om na ruim 10 jaar zijn functie neer te leggen waarvan de eerste jaren als penningmeester en de laatste jaren als voorzitter. I.v.m. Corona was zijn afscheid in de tijd verschoven, op een later moment willen wij middels een drankje gezamenlijk Leo uitzwaaien. Wanneer dit gaat plaats vinden is nu nog onduidelijk. Wij denken in Maarten Broek een goede vervanger te hebben en wensen hem dan ook veel succes binnen ons team.

Beste belangstellende van de VL92 Balder
In het voorjaar van 2018 was ik, zoals dat heet: in between jobs.  Naast het solliciteren had ik uiteraard tijd te over en vond dat ik wel wat aan extra (zie ook persoonlijke feitjes) vrijwilligers werk zou kunnen gaan doen. Voor het algemeen belang, begrijpt u wel…?  Via Bert Otto ben ik toen in contact gekomen met het Museum Vlaardingen, alwaar men opzoek was naar een huismeester. Ik heb daar uiteindelijk voor een periode van 4 mnd. i.s.m. andere vrijwilligers allerlei klusjes verricht. In diezelfde periode raakte ik meer en meer betrokken bij de werkzaamheden aan de Balder. Gaandeweg heb ik toen op de donderdag wat hand en span diensten uitgevoerd.  Tevens vervulde ik de rol van gastheer cq rondleider tijdens evenementen.

Afgelopen winter werd ik door Bert en Aad Schuilenburg gepolst voor een functie binnen het bestuur. Uiteindelijk bleek het om de functie van voorzitter te gaan. Leo Verhart heeft het een aantal jaren met plezier gedaan en vond het tijd het stokje over te geven.  Ik voelde mij uiteraard zeer gevleid en had even tijd nodig om daarover na te denken. De functie heb ik uiteindelijk aanvaard, omdat ik het erg belangrijk vind om een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van ons Maritieme erfgoed.

Ik heb er erg veel zin in en zie een taak voor mij. We staan echter aan de vooravond van een aantal uitdagingen. Om er maar een paar te noemen: als gevolg van vergrijzing het aantrekken van “vers” bloed (nieuwe enthousiaste vrijwilligers), transitie van restauratie naar educatie/exploitatie, aantrekken van meer bezoekers en varende gezelschappen en last but not least de perikelen m.b.t. Corona (beperkt aantal bezoekers…) enz. Kortom, we gaan een nieuwe periode tegemoet, maar ik ga ervan uit dat we ons de uitdagingen met gezamenlijk enthousiasme en inzet het hoofd kunnen bieden. Nu even lastig elkaar te ontmoeten, maar hoop jullie snel weer te zien en bij te praten.

Tot dan!

Een aantal persoonlijke feitjes: Ik ben 61 jaar, ben een geboren en getogen Vlaardinger en ben van beroep Accountmaner Sprinklertechniek bij Trigion (onderdeel van Facilicom), heb een dochter van 22 en een latrelatie met vriendin Hester. Hobby’s zijn fietsen, zeilen (lid bij wv de Bommeer), lezen en museumbezoek. Naast de activiteiten bij de VL92 Balder ben ik eveneens vrijwilliger bij Vereniging Midden Delfland. Hier is mij belangrijkste activiteit het werven van nieuwe leden. Bent u al lid?

Maarten Broek is bereikbaar via voorzitter@zeilloggerbalder.com