Tentoonstelling ‘150 jaar Nieuwe Waterweg’ – in het ruim van de historische Zeillogger VL.92 Balder.

Vanaf 7 mei 2022 presenteert de Stichting Zeillogger Balder een nieuwe tentoonstelling, op 18 panelen,  ‘150 jaar Nieuwe Waterweg’ in de historische Zeillogger VL.92 Balder. Dit jaar, 2022 is het 150 jaar geleden dat de Nieuwe Waterweg in 1872 officieel werd geopend. De tentoonstelling in het ruim van de Balder toont de geschiedenis van de Waterweg. De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk verbinding van Rotterdam met de zee. De lengte van de doorgraving van de duinen bij Hoek van Holland bedroeg 4,3 kilometer.

Pieter Caland bedacht een plan dat hield meer in dan een simpele doorgraving. De Waterstaatdienst had geen alternatieven meer en gaf Caland de opdracht om de doorsteek te maken om de Rotterdamse haven niet in verval te laten raken. De uitvoering van de werken begon op 23 januari 1864 met werkzaamheden op het strand en in de zee. Met de doorgraving kon vanwege de nodige onteigeningen pas in 1865 worden begonnen. Het begin van de doorgraving werd plechtig ingeluid toen op 31 oktober 1866 de Prins van Oranje de eerste spa ter verbetering van de waterweg van Rotterdam naar zee in de grond stak.

De tentoonstelling over de bouw van de Nieuwe Waterweg is te zien in de 110 jaar Historische Zeillogger Balder. Achttien panelen tonen het proces van graven tot de eerste doorvaart (vermoedelijk) op 9 maart 1872 van het eerste zeeschip de Harwichboot Richard Young. Hoewel er reeds eerder enkel haringloggers reeds waren gepasseerd. Deze verbinding is voor de vissersvaart een geweldige uitkomst. De loggers en andere vissersschepen kunnen nu rechtstreeks naar zee om te vissen op de haring. Vlaardingen kreeg hiermee een perfecte verbinding met zee.