Beste donateur,

Met deze mail willen wij u bedanken voor uw financiële bijdrage in het afgelopen jaar. Uw bijdrage stelt ons in staat de Balder te onderhouden en te behouden als maritiem erfgoed. Wij hopen dan ook dat wij, door uw bijdrage, het schip met grote inzet van al onze vrijwilligers ook komend jaar weerkunnen presenteren op de vele evenementen waarvoor wij worden uitgenodigd. In het jaar afgelopen jaar is er veel regulier onderhoud gepleegd.2022 maar ook is het schip wederom gecertificeerd. Dit certificeren is een soort APK voor schepen maar wel veel duurder ( 40.000,- ) en moet iedere 7 jaar worden uitgevoerd. De romp en een aantal essentiële onderdelen zijn goed door de keuring gekomen. Helaas was dit niet het geval voor de beide masten. Bij nader onderzoek is duidelijk geworden dat voor de beide masten repareren geen reële optie is. Dit betekent dat naast het vele werk wat dit met zich meebrengt er ook flink in de buidel getast moet worden. Een eerste kosten raming ligt tussen de 30 en 40.000 euro. We weten dat erfgoed in de vaart houden onder normale omstandigheden al veel geld kost maar dit soort bedragen slaan een enorm gat in de begroting. Dit betekent dat uw steun altijd, maar voor dit jaar in het bijzonder, weer zeer welkom is.

In tegenstelling tot andere jaren hebben wij besloten om het donateurschap te laten ingaan op 1 januari i.p.v. op de datum dat u in het verleden donateur bent geworden. Dit kan betekenen dat, als u in de loop van 2022 in donatie heeft gedaan, wij u nu alweer vragen om een bijdrage. Het is uw beslissing om per januari weer een donatie te doen maar wij respecteren het ook als u dit pas in januari 2023 doet. Ook zullen wij geen apart schrijven meer toesturen om u aan het donateurschap te herinneren maar dit in de maand december per mail doen.

Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs en zullen ons, samen met de vrijwilligers, inzetten de Balder te behouden als maritiem varend erfgoed.

Uw bijdrage ( min. 25,- ) kunt u, voor zover u dit nog niet heeft gedaan, storten op bankrekening: NL84ABNA0551907223 t.n.v. Stichting Zeillogger Balder te Vlaardingen onder vermelding van ”Donatie Balder 2023” of gebruik maken van de  QR code.